Teemat

Kuntavaalit käydään huhtikuussa 2021 ja haluan jatkokaudelle Turun kaupunginvaltuutettuna

1. Turkuun enemmän kaupunkia

Haluan tehdä Turusta enemmän kaupungin. Tulevaisuuden Turkuun kuuluu tietenkin fiksumpi rakentaminen, toimiva liikenne ja panostaminen ainutlaatuiseen tiede-, teknologia- ja korkeakouluyhteisöön. Koko kaupunkia voidaan kehittää tältä pohjalta ja varmistaa, että tänne on hyvä tulla opiskelemaan ja jäädä opiskelujen jälkeen.

2. Turku on opiskelija- ja korkeakoulukaupunki

Turku näyttäytyy minulle ensisijaisesti opiskelijakaupunkina. Sellaisena se on minuun tehnyt lähtemättömän vaikutuksen. Ihastuin Turkuun ja turkulaisiin - niin tänne muualta muuttaviin kuin paljasjalkaisiin. Opiskelijat ja korkeakouluyhteisö ovat valloittavia. Tuo yhteisö voisi valloittaa vähän lisääkin Turkua, eikö?

Olin itse ensin opiskelija ja sittemmin Turun yliopiston työntekijä noin 5 vuotta. Tällä on pysyvä paikka sydämessäni ja päätöksenteossani. Vain koulutukseen, tieteeseen ja teknologiaan panostamalla kaupunki menestyy.

3. Turusta viihtyisä ja eri kulkumuodot huomioiva

Kaupungissa pitää viihtyä, vaikka sitä rakennettaisiin tiiviimmäksi ja enemmän kaupunkimaisemmaksi. Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkikuva tulee olla läsnä joka puolella. Turussa pitää päästä paikasta toiseen kaikilla kulkumuodoilla. Ei saa unohtaa jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja kehittyvää joukkoliikennettä. Vaikka kattava pyörätieverkko Turussa vaatii vielä paljon kehitystä ja kävelykeskustakin voisi laajentua, on samalla muistettava, että osa kaupunkilaisista ei pärjää ilman omaa autoa ja heillekin täytyy kulkeminen olla mahdollisimman sujuvaa.

On selvää, että tunnin junan edistämiseen laitetaan kaikki sen vaatimat panokset. Olen yhdistänyt Turussa asumisen ja Helsingissä työssäkäynnin jo yli kahden vuoden ajan, mutta useimmille kahden tunnin yhdensuuntainen junamatka ei ole mielekäs vaihtoehto. Yhä useampi voisi asua kauniissa Turussa ja työskennellä pk-seudulla nopeamman junan ansiosta. Toki etätyöt mahdollistavat tätä jo koko ajan enemmän.

4. Turussa data hyötykäyttöön

Haluan, että kaupunkikehityksessä ja sen päätöksenteossa hyödynnetään tietoa ja dataa entistä enemmän. Monia asioita voidaan mitata ja täten laskea optimaalisin lopputulos. Turussa on jo nyt ilahduttavia alkeita tässä, mutta ehdottomasti enemmän tietoon pohjautuvia päätöksiä tarvitaan. Minä ehdokkaana ja kaupunginvaltuutettuna kulkisin vielä enemmän tähän suuntaan.

5. Turun talous kuntoon

Turun talous on toistuvasti uutisissa -- eikä valitettavasti hyvässä sävyssä. Kaupungin talous on saatava kestävälle pohjalle, sillä jatkuva velkaantuminen on toistunut vuodesta toiseen. Kaupunkikehityksen kautta ei ole saatavissa pikavoittoja, mutta fiksuilla toimilla tilanne on korjattavissa. Fiksu kaupunkikehitys lisää kaupungin tuloja. Investointeja tarvitaan ja niitä pitääkin tehdä lainarahalla, mutta velkaa ei tule ottaa juokseviin kuluihin.

6. Ja ehdottomasti: Turku on hyvinvoinnin ja tasa-arvon kaupunki

Turkulaisten hyvinvointi on tärkeää. Sote-uudistus puhuttaa paljon, mutta on tärkeää huolehtia turkulaisten terveydestä ja hyvinvoinnista murroskauden aikana jo ennen kuin hyvinvointialueet ottavat tämän vastuulleen. Mielenterveyspalvelut tarvitsevat lisää resursseja, jotta ihan jokaisella olisi hyvä olla. Turun pitää olla myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden mallikaupunki. Kaupunki näyttäytyy hyvänä työnantajana, jos rekrytoinnit suoritetaan anonyymina koko organisaatiossa.

Tehdään Turusta kiva paikka asua ja olla. Neljä vuotta työtä kaupunginvaltuutettuna on jo antanut ja opettanut paljon, mutta jatkossa olen entistä valmiimpi ja osaavampi tähän työhön. Väsymätön ja pitkäjänteinen työ jatkukoon, siihen olen valmis.